เราชนะได้โดยง่าย

posted on 15 Nov 2012 15:54 by pangloy


สิ่งที่ทำให้ธุรกิจคงอยู่ได
้คือ "กระแสเงินสด"
ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจเครือข่ายบางเจ้าพึ่งพารายได้หลักอยู่ 2 ช่องทาง
1. ขายสินค้า
2. ค่าหัวสมาชิก
--------------
"ธุรกิจขายตรง" บางอย่างนั้นดีจริง ไม่หลอกลวง เช่น "ยาคูลท์"
รายได้หลักมาจากการขายสินค้
จึงไม่พบเห็นสาวยาคูลท์วิ่งหาสมาชิก
-------------------
บริษัทใดไม่มีสินค้าจะเสนอ หรือไม่ได้มุ่งเน้นการขายสินค้า
บริษัทนั้นจะนำเงินมาจากไหนกันเล่า ?
คำตอบก็น่าจะมาจากการได้เงินค่าหัวคิว
กิจกรรมที่จะทำให้เกิดรายได้จากค่าหัวคิว ก็คือ "การวิ่งหาสมาชิกใหม่"
-----------------------------
สิ่งที่เราควรทำคือ การตัดรายได้จากค่าหัวคิว โดยการ
1. ตัดช่องทางการสื่อสารกับชาวบ้าน เช่น การปิดเว็บ ปิดการโฆษณา เป็นต้น
2. การส่งเสริมความรู้ให้กับชาวบ้าน

ผมเคยไปที่จังหวัดสระบุรี
เขาทำลายต้นไม้ใหญ่ โดยไม่ต้องตัดมันทิ้ง (เพราะต้นไม้ใหญ่มากตัดไม่ไหว)
เขาเพียงแค่เซาะร่องเป็นวงรอบโคนไม้เท่านั้น
ต้นไม้จะฝ่อตายไปเอง เพราะรากดูดอาหารมาเลี้ยงไม่ถึงลำต้น

เราไม่จำเป็นต้องสนใจ หรือมุ่งที่จะกำจัดสมาชิกดั้งเดิม
เราจะมุ่งความสนใจ "ทั้งหมด" ไปที่การขัดขวางการหาสมาชิกใหม่
ไม่หวังที่จะโค่นล้มตัวใหญ่ แค่ป้องกันการงอกใหม่ก็พอ
-----------------------
ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นล้วนเป็นรายจ่าย
- เช่าสำนักงานก็ใช้เงิน
- เปิดออฟฟิศมาทำงานก็จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ
- จัดสัมมนาก็ต้องใช้เงิน
- เช่าหอประชุมก็ต้องใช้เงิน

* รายจ่ายเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแน่นอน
* แต่รายได้นั้นไม่แน่นอนว่าจะหาได้หรือไม่

หากธุรกิจที่ต้องพึ่งพาค่าหัวคิวไม่สามารถหาสมาชิกใหม่มาได้
รายจ่ายทั้งหลายก็จะกินเงินสะสมที่มีอยู่
เมื่อไม่มีเงิน ธุรกิจนั้นก็จะล้มไปเอง
โดยที่เราไม่ต้องไปโค่นต้นสายแต่อย่างใด
------------------------
*** จงยับยั้งการงอกเพิ่ม โดยไม่ต้องสนใจสิ่งที่มีอยู่แล้ว ****เชิญท่านมาร่วมกับเรา "สำนักข่าววางเพลิง"
http://www.facebook.com/flamenews

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณครับ

#2 By แฟชั่นเกาหลี (103.7.57.18|223.204.112.188) on 2013-03-30 07:22

ก็ว่างั้น

#1 By frogmannk on 2012-11-16 19:46